Update: 18.12.2011 www.euroleps.ch
Haworth, A. H. 1809Denticucullus pygmina (HAWORTH, 1809)
  • Taxon
  • Denticucullus pygmina (HAWORTH, 1809)
  • Literatur
  • Lepidoptera Britannica, sistens digestionem novam insectorum Lepidopterorum quae in Magna Britannia reperiuntur [Macrolepidoptera]
  • Zitat
  • Lepidoptera Britannica, sistens digestionem novam insectorum Lepidopterorum quae in Magna Britannia reperiuntur: 176
  • Scan

  • © Heiner Ziegler, Chur: 2005-2022