Update: 28.02.2013 www.euroleps.ch
Frivaldszky, I. 1845Problepsis ocellata (FRIVALDSZKY, 1845)
  • Taxon
  • Problepsis ocellata (FRIVALDSZKY, 1845)
  • Literatur
  • Rövid áttekintese egy természetrajzi utazásnak, az Európai törökbirodalomban, egyszersmind nehány a közben újdonnat fölfedezett állatnak leirása. — A Királyi Magyar természettudományi társulat évkönyvei 1: 163-187, pl. I-III. Pest (Nyomatott Beimel Józsefnél)
  • Zitat
  • Rövid áttekintese egy természetrajzi utazásnak, az Európai törökbirodalomban, egyszersmind nehány a közben újdonnat fölfedezett állatnak leirása. — A Királyi Magyar természettudományi társulat évkönyvei 1: 185-186, pl. 3 fig. 1
  • Scan  • © Heiner Ziegler, Chur: 2005-2024