Update: 21.01.2024 www.euroleps.ch
NymphalidaeEdelfalterPapilionoidea
 • Apaturinae 


 • 1. Apatura
  ilia  2. Apatura
  ilia eos  3. Apatura
  iris  4. Apatura
  metis  5. Thaleropis
  ionia

 • Charaxinae


 • 6. Charaxes
  jasius

 • Danainae


 • 7. Danaus
  chrysippus  8. Danaus
  plexippus

 • Heliconiinae


 • 9. Argynnis
  laodice  10. Argynnis
  pandora  11. Argynnis
  paphia  12. Boloria
  alaskensis  13. Boloria
  angarensis  14. Boloria
  aquilonaris  15. Boloria
  caucasica  16. Boloria
  chariclea  17. Boloria
  dia  18. Boloria
  eunomia  19. Boloria
  euphrosyne  20. Boloria
  euphrosyne dagestanica  21. Boloria
  freija  22. Boloria
  frigga  23. Boloria
  graeca  24. Boloria
  improba  25. Boloria
  napaea  26. Boloria
  oscarus  27. Boloria
  pales  28. Boloria
  polaris  29. Boloria
  selene  30. Boloria
  selenis  31. Boloria
  thore  32. Boloria
  thore borealis  33. Boloria
  titania  34. Boloria
  tritonia  35. Brenthis
  daphne  36. Brenthis
  hecate  37. Brenthis
  ino  38. Fabriciana
  adippe  39. Fabriciana
  adippe taurica  40. Fabriciana
  elisa  41. Fabriciana
  jainadeva  42. Fabriciana
  niobe  43. Fabriciana
  niobe gigantea  44. Issoria
  eugenia  45. Issoria
  lathonia  46. Speyeria
  aglaja  47. Speyeria
  aglaja ottomana

 • Libytheinae


 • 48. Libythea
  celtis

 • Limenitinae


 • 49. Limenitis
  camilla  50. Limenitis
  populi  51. Limenitis
  reducta herculeana  52. Limenitis
  reducta reducta  53. Neptis
  rivularis  54. Neptis
  rivularis ludmilla  55. Neptis
  sappho

 • Nymphalinae Melitaeini


 • 56. Euphydryas
  aurinia aurinia  57. Euphydryas
  aurinia bulgarica  58. Euphydryas
  aurinia glaciegenita  59. Euphydryas
  aurinia provincialis  60. Euphydryas
  beckeri  61. Euphydryas
  cynthia  62. Euphydryas
  desfontainii  63. Euphydryas
  iduna  64. Euphydryas
  intermedia  65. Euphydryas
  italica  66. Euphydryas
  maturna  67. Euphydryas
  orientalis  68. Melitaea
  aetherie  69. Melitaea
  amoenula  70. Melitaea
  arduinna kocaki  71. Melitaea
  asteria  72. Melitaea
  athalia athalia  73. Melitaea
  aurelia  74. Melitaea
  britomartis  75. Melitaea
  caucasogenita  76. Melitaea
  celadussa  77. Melitaea
  cinxia  78. Melitaea
  deione  79. Melitaea
  deione berisali  80. Melitaea
  deserticola  81. Melitaea
  diamina  82. Melitaea
  didyma  83. Melitaea
  interrupta  84. Melitaea
  ornata kovacsi  85. Melitaea
  ornata ogygia  86. Melitaea
  ornata telona  87. Melitaea
  parthenoides  88. Melitaea
  persea  89. Melitaea
  phoebe  90. Melitaea
  phoebe ottonis  91. Melitaea
  trivia  92. Melitaea
  trivia caucasi  93. Melitaea
  turkmenica  94. Melitaea
  varia  95. Melitaea
  vedica

 • Nymphalinae Nymphalini


 • 96. Aglais
  ichnusa  97. Aglais
  io  98. Aglais
  ladakensis  99. Aglais
  urticae  100. Aglais
  urticae turcica  101. Araschnia
  levana  102. Hypolimnas
  misippus  103. Nymphalis
  antiopa  104. Nymphalis
  polychloros  105. Nymphalis
  vaualbum  106. Nymphalis
  xanthomelas  107. Polygonia
  c-album  108. Polygonia
  egea  109. Polygonia
  gracilis  110. Vanessa
  atalanta  111. Vanessa
  cardui  112. Vanessa
  virginiensis  113. Vanessa
  vulcanica

 • Satyrinae Coenonymphini


 • 114. Coenonympha
  amaryllis  115. Coenonympha
  arcania  116. Coenonympha
  corinna  117. Coenonympha
  darwiniana  118. Coenonympha
  dorus  119. Coenonympha
  elbana  120. Coenonympha
  gardetta  121. Coenonympha
  glycerion  122. Coenonympha
  glycerion alta  123. Coenonympha
  glycerion iphioides  124. Coenonympha
  hero  125. Coenonympha
  leander leander  126. Coenonympha
  leander obscura  127. Coenonympha
  lyllus  128. Coenonympha
  oedippus  129. Coenonympha
  oedippus rhenana  130. Coenonympha
  orientalis  131. Coenonympha
  pamphilus  132. Coenonympha
  pamphilus marginata  133. Coenonympha
  rhodopensis  134. Coenonympha
  saadi  135. Coenonympha
  symphyta  136. Coenonympha
  thyrsis  137. Coenonympha
  tullia  138. Coenonympha
  vaucheri  139. Triphysa
  phryne

 • Satyrinae Elymniini


 • 140. Esperarge
  climene  141. Kirinia
  roxelana  142. Lasiommata
  adrastoides  143. Lasiommata
  maera  144. Lasiommata
  maera orientalis  145. Lasiommata
  meadewaldoi  146. Lasiommata
  megera  147. Lasiommata
  megera megaerina  148. Lasiommata
  menava  149. Lasiommata
  paramegaera  150. Lasiommata
  petropolitana  151. Lopinga
  achine  152. Lopinga
  deidamia  153. Pararge
  aegeria aegeria  154. Pararge
  aegeria tircis  155. Pararge
  xiphia  156. Pararge
  xiphioides

 • Satyrinae Erebiini


 • 157. Erebia
  aethiopella  158. Erebia
  aethiops  159. Erebia
  aethiops melusina  160. Erebia
  aethiops rubria  161. Erebia
  alberganus alberganus  162. Erebia
  alberganus phorcys  163. Erebia
  bubastis bubastis  164. Erebia
  calcaria  165. Erebia
  cassioides  166. Erebia
  cassioides carmenta  167. Erebia
  cassioides murina  168. Erebia
  christi  169. Erebia
  claudina  170. Erebia
  cyclopius  171. Erebia
  dabanensis  172. Erebia
  disa  173. Erebia
  discoidalis  174. Erebia
  edda  175. Erebia
  embla  176. Erebia
  epiphron  177. Erebia
  epiphron aetheria  178. Erebia
  epiphron valesiana  179. Erebia
  epistygne  180. Erebia
  eriphyle  181. Erebia
  euryale adyte  182. Erebia
  euryale euryale  183. Erebia
  euryale isarica  184. Erebia
  fasciata  185. Erebia
  flavofasciata flavofasciata  186. Erebia
  flavofasciata thiemei  187. Erebia
  gorge gorge  188. Erebia
  gorge triopes  189. Erebia
  gorgone  190. Erebia
  graucasica  191. Erebia
  hewitsoni  192. Erebia
  hispania  193. Erebia
  iranica  194. Erebia
  lefebvrei  195. Erebia
  ligea  196. Erebia
  ligea carthusianorum  197. Erebia
  manto  198. Erebia
  manto constans  199. Erebia
  manto mantoides  200. Erebia
  medusa generosa  201. Erebia
  medusa medusa  202. Erebia
  medusa psodea  203. Erebia
  melampus  204. Erebia
  melancholica  205. Erebia
  melas  206. Erebia
  meolans charea  207. Erebia
  meolans meolans  208. Erebia
  meolans stygne  209. Erebia
  mnestra  210. Erebia
  montana  211. Erebia
  neoridas  212. Erebia
  nivalis  213. Erebia
  nivalis warreniana  214. Erebia
  oeme  215. Erebia
  oeme lugens  216. Erebia
  oeme pacula  217. Erebia
  orientalis  218. Erebia
  ottomana  219. Erebia
  palarica  220. Erebia
  pandrose  221. Erebia
  pharte pharte  222. Erebia
  pluto alecto  223. Erebia
  pluto anteborus  224. Erebia
  pluto oreas  225. Erebia
  pluto pluto  226. Erebia
  pluto velocissima  227. Erebia
  polaris  228. Erebia
  pronoe pronoe  229. Erebia
  pronoe vergy  230. Erebia
  psathura  231. Erebia
  rhodopensis  232. Erebia
  rondoui  233. Erebia
  rossi  234. Erebia
  scipio  235. Erebia
  sthennyo  236. Erebia
  stirius  237. Erebia
  styx  238. Erebia
  styx triglites  239. Erebia
  sudetica  240. Erebia
  sudetica inalpina  241. Erebia
  triaria triaria  242. Erebia
  tyndarus  243. Erebia
  zapateri  244. Paralasa
  mani  245. Proterebia
  afra dalmata  246. Proterebia
  afra hyrcana

 • Satyrinae Maniolini


 • 247. Aphantopus
  hyperantus  248. Cercyonis
  oetus  249. Hyponephele
  brevistigma  250. Hyponephele
  comara  251. Hyponephele
  huebneri  252. Hyponephele
  lupinus  253. Hyponephele
  lycaon  254. Hyponephele
  lycaonoides  255. Hyponephele
  maroccana  256. Hyponephele
  naricoides  257. Hyponephele
  pulchella  258. Maniola
  chia  259. Maniola
  halicarnassus  260. Maniola
  jurtina  261. Maniola
  jurtina hispulla  262. Maniola
  jurtina strandiana  263. Maniola
  megala  264. Maniola
  nurag  265. Maniola
  telmessia  266. Pyronia
  bathseba  267. Pyronia
  cecilia  268. Pyronia
  janiroides  269. Pyronia
  tithonus

 • Satyrinae Melanargiini


 • 270. Melanargia
  arge  271. Melanargia
  galathea  272. Melanargia
  galathea magdalenae  273. Melanargia
  galathea satnia  274. Melanargia
  hylata  275. Melanargia
  ines  276. Melanargia
  lachesis  277. Melanargia
  larissa  278. Melanargia
  larissa astanda  279. Melanargia
  occitanica  280. Melanargia
  pherusa  281. Melanargia
  russiae

 • Satyrinae Satyrini


 • 282. Arethusana
  aksouali  283. Arethusana
  arethusa  284. Berberia
  abdelkader  285. Berberia
  lambessanus  286. Brintesia
  circe  287. Brintesia
  circe venusta  288. Chazara
  bischoffi  289. Chazara
  briseis  290. Chazara
  briseis armena  291. Chazara
  persephone  292. Chazara
  prieuri  293. Hipparchia
  alcyone  294. Hipparchia
  algirica  295. Hipparchia
  aristaeus  296. Hipparchia
  aristaeus senthes  297. Hipparchia
  autonoe  298. Hipparchia
  azorina  299. Hipparchia
  bacchus  300. Hipparchia
  blanchieri  301. Hipparchia
  caldeirense  302. Hipparchia
  christenseni  303. Hipparchia
  cretica  304. Hipparchia
  cypriensis  305. Hipparchia
  ellena  306. Hipparchia
  fagi  307. Hipparchia
  fatua  308. Hipparchia
  fidia  309. Hipparchia
  genava  310. Hipparchia
  gomera  311. Hipparchia
  hansii  312. Hipparchia
  leighebi  313. Hipparchia
  maderensis  314. Hipparchia
  mersina  315. Hipparchia
  miguelensis  316. Hipparchia
  muelleri  317. Hipparchia
  neapolitana  318. Hipparchia
  neomiris  319. Hipparchia
  occidentalis  320. Hipparchia
  parisatis  321. Hipparchia
  pellucida  322. Hipparchia
  powelli  323. Hipparchia
  sbordonii  324. Hipparchia
  semele  325. Hipparchia
  sp.  326. Hipparchia
  statilinus  327. Hipparchia
  syriaca  328. Hipparchia
  tamadabae  329. Hipparchia
  tilosi  330. Hipparchia
  volgensis  331. Hipparchia
  volgensis delattini  332. Hipparchia
  wyssii  333. Minois
  dryas  334. Oeneis
  bore  335. Oeneis
  glacialis  336. Oeneis
  jutta  337. Oeneis
  melissa  338. Oeneis
  norna  339. Oeneis
  patrushevae  340. Oeneis
  polixenes  341. Oeneis
  tarpeia  342. Pseudochazara
  alpina  343. Pseudochazara
  amymone  344. Pseudochazara
  anthelea  345. Pseudochazara
  atlantis  346. Pseudochazara
  beroe rhena  347. Pseudochazara
  cingovskii  348. Pseudochazara
  daghestana  349. Pseudochazara
  euxina  350. Pseudochazara
  geyeri  351. Pseudochazara
  graeca  352. Pseudochazara
  guriensis  353. Pseudochazara
  hippolyte  354. Pseudochazara
  lehana  355. Pseudochazara
  orestes  356. Pseudochazara
  pelopea  357. Pseudochazara
  schahrudensis  358. Pseudochazara
  thelephassa  359. Pseudochazara
  tisiphone  360. Satyrus
  actaea  361. Satyrus
  amasinus  362. Satyrus
  atlantea  363. Satyrus
  effendi  364. Satyrus
  ferula  365. Satyrus
  ferula penketia

 • Satyrinae Ypthimini


 • 366. Ypthima
  asterope

 • Biologie
 • Raupenpflanzen
 • Monats-Raupenkalender
 • Raupenkalender nach Raupenpflanzen in Printversion
 • Erstbeschreib
 • Liste mit 43 Erstbeschreibungen
 • Liste fehlender Erstbeschreibungen
 • Links
 • Bestimmungshilfe Lepiforum
 • Systematik Nymphalidae in funet
 • Nymphalidae in Tree of Life
  © Heiner Ziegler, Chur: 2005-2024