Update: 24.08.2022 www.euroleps.ch
NymphalidaeEdelfalterPapilionoidea
  • Apaturinae 

  • 1. Apatura
    ilia

    2. Apatura
    ilia eos

    3. Apatura
    iris

    4. Apatura
    metis

    5. Thaleropis
    ionia
  • Charaxinae

  • 6. Charaxes
    jasius
  • Danainae

  • 7. Danaus
    chrysippus

    8. Danaus
    plexippus
  • Heliconiinae

  • 9. Argynnis
    adippe

    10. Argynnis
    adippe taurica

    11. Argynnis
    aglaja

    12. Argynnis
    aglaja ottomana

    13. Argynnis
    elisa

    14. Argynnis
    jainadeva

    15. Argynnis
    laodice

    16. Argynnis
    niobe

    17. Argynnis
    niobe gigantea

    18. Argynnis
    pandora

    19. Argynnis
    paphia

    20. Boloria (Boloria)
    alaskensis

    21. Boloria (Boloria)
    aquilonaris

    22. Boloria (Boloria)
    caucasica

    23. Boloria (Boloria)
    graeca

    24. Boloria (Boloria)
    napaea

    25. Boloria (Boloria)
    pales

    26. Boloria (Clossiana)
    angarensis

    27. Boloria (Clossiana)
    chariclea

    28. Boloria (Clossiana)
    dia

    29. Boloria (Clossiana)
    distincta

    30. Boloria (Clossiana)
    euphrosyne

    31. Boloria (Clossiana)
    euphrosyne dagestanica

    32. Boloria (Clossiana)
    freija

    33. Boloria (Clossiana)
    frigga

    34. Boloria (Clossiana)
    improba

    35. Boloria (Clossiana)
    oscarus

    36. Boloria (Clossiana)
    polaris

    37. Boloria (Clossiana)
    selene

    38. Boloria (Clossiana)
    selenis

    39. Boloria (Clossiana)
    thore

    40. Boloria (Clossiana)
    thore borealis

    41. Boloria (Clossiana)
    titania

    42. Boloria (Clossiana)
    tritonia

    43. B. (Proclossiana)
    eunomia

    44. Brenthis
    daphne

    45. Brenthis
    hecate

    46. Brenthis
    ino

    47. Issoria
    eugenia

    48. Issoria
    lathonia
  • Libytheinae

  • 49. Libythea
    celtis
  • Limenitinae

  • 50. Limenitis
    camilla

    51. Limenitis
    populi

    52. Limenitis
    reducta herculeana

    53. Limenitis
    reducta reducta

    54. Neptis
    rivularis

    55. Neptis
    rivularis ludmilla

    56. Neptis
    sappho
  • Nymphalinae Melitaeini

  • 57. Euphydryas
    aurinia aurinia

    58. Euphydryas
    aurinia debilis

    59. Euphydryas
    beckeri

    60. Euphydryas
    cynthia

    61. Euphydryas
    desfontainii

    62. Euphydryas
    iduna

    63. Euphydryas
    intermedia

    64. Euphydryas
    maturna

    65. Euphydryas
    orientalis

    66. Euphydryas
    provincialis

    67. Melitaea
    aetherie

    68. Melitaea
    amoenula

    69. Melitaea
    arduinna kocaki

    70. Melitaea
    asteria

    71. Melitaea
    athalia athalia

    72. Melitaea
    athalia celadussa

    73. Melitaea
    aurelia

    74. Melitaea
    britomartis

    75. Melitaea
    caucasogenita

    76. Melitaea
    cinxia

    77. Melitaea
    deione

    78. Melitaea
    deione berisali

    79. Melitaea
    deserticola

    80. Melitaea
    diamina

    81. Melitaea
    didyma

    82. Melitaea
    interrupta

    83. Melitaea
    ornata kovacsi

    84. Melitaea
    ornata ogygia

    85. Melitaea
    ornata telona

    86. Melitaea
    parthenoides

    87. Melitaea
    persea

    88. Melitaea
    phoebe

    89. Melitaea
    phoebe ottonis

    90. Melitaea
    trivia

    91. Melitaea
    trivia caucasi

    92. Melitaea
    turkmenica

    93. Melitaea
    varia

    94. Melitaea
    vedica
  • Nymphalinae Nymphalini

  • 95. Aglais
    ichnusa

    96. Aglais
    io

    97. Aglais
    ladakensis

    98. Aglais
    urticae

    99. Aglais
    urticae turcica

    100. Araschnia
    levana

    101. Hypolimnas
    misippus

    102. Nymphalis
    antiopa

    103. Nymphalis
    polychloros

    104. Nymphalis
    vaualbum

    105. Nymphalis
    xanthomelas

    106. Polygonia
    c-album

    107. Polygonia
    egea

    108. Polygonia
    gracilis

    109. Vanessa
    atalanta

    110. Vanessa
    cardui

    111. Vanessa
    virginiensis

    112. Vanessa
    vulcanica
  • Satyrinae Coenonymphini

  • 113. Coenonympha
    amaryllis

    114. Coenonympha
    arcania

    115. Coenonympha
    corinna

    116. Coenonympha
    darwiniana

    117. Coenonympha
    dorus

    118. Coenonympha
    elbana

    119. Coenonympha
    gardetta

    120. Coenonympha
    glycerion

    121. Coenonympha
    glycerion alta

    122. Coenonympha
    glycerion iphioides

    123. Coenonympha
    hero

    124. Coenonympha
    leander leander

    125. Coenonympha
    leander obscura

    126. Coenonympha
    lyllus

    127. Coenonympha
    oedippus

    128. Coenonympha
    oedippus rhenana

    129. Coenonympha
    orientalis

    130. Coenonympha
    pamphilus

    131. Coenonympha
    pamphilus marginata

    132. Coenonympha
    rhodopensis

    133. Coenonympha
    saadi

    134. Coenonympha
    symphyta

    135. Coenonympha
    thyrsis

    136. Coenonympha
    tullia

    137. Coenonympha
    vaucheri

    138. Triphysa
    phryne
  • Satyrinae Elymniini

  • 139. Esperarge
    climene

    140. Kirinia
    roxelana

    141. Lasiommata
    adrastoides

    142. Lasiommata
    maera

    143. Lasiommata
    maera orientalis

    144. Lasiommata
    meadewaldoi

    145. Lasiommata
    megera

    146. Lasiommata
    megera megaerina

    147. Lasiommata
    menava

    148. Lasiommata
    paramegaera

    149. Lasiommata
    petropolitana

    150. Lopinga
    achine

    151. Lopinga
    deidamia

    152. Pararge
    aegeria aegeria

    153. Pararge
    aegeria tircis

    154. Pararge
    xiphia

    155. Pararge
    xiphioides
  • Satyrinae Erebiini

  • 156. Erebia
    aethiopella

    157. Erebia
    aethiops

    158. Erebia
    aethiops melusina

    159. Erebia
    aethiops rubria

    160. Erebia
    alberganus alberganus

    161. Erebia
    alberganus phorcys

    162. Erebia
    bubastis bubastis

    163. Erebia
    calcaria

    164. Erebia
    cassioides

    165. Erebia
    cassioides carmenta

    166. Erebia
    cassioides murina

    167. Erebia
    christi

    168. Erebia
    claudina

    169. Erebia
    cyclopius

    170. Erebia
    dabanensis

    171. Erebia
    disa

    172. Erebia
    discoidalis

    173. Erebia
    edda

    174. Erebia
    embla

    175. Erebia
    epiphron

    176. Erebia
    epiphron aetheria

    177. Erebia
    epiphron valesiana

    178. Erebia
    epistygne

    179. Erebia
    eriphyle

    180. Erebia
    euryale adyte

    181. Erebia
    euryale euryale

    182. Erebia
    euryale isarica

    183. Erebia
    fasciata

    184. Erebia
    flavofasciata flavofasciata

    185. Erebia
    flavofasciata thiemei

    186. Erebia
    gorge gorge

    187. Erebia
    gorge triopes

    188. Erebia
    gorgone

    189. Erebia
    graucasica

    190. Erebia
    hewitsoni

    191. Erebia
    hispania

    192. Erebia
    iranica

    193. Erebia
    lefebvrei

    194. Erebia
    ligea

    195. Erebia
    ligea carthusianorum

    196. Erebia
    manto

    197. Erebia
    manto constans

    198. Erebia
    manto mantoides

    199. Erebia
    medusa generosa

    200. Erebia
    medusa medusa

    201. Erebia
    medusa psodea

    202. Erebia
    melampus

    203. Erebia
    melancholica

    204. Erebia
    melas

    205. Erebia
    meolans charea

    206. Erebia
    meolans meolans

    207. Erebia
    meolans stygne

    208. Erebia
    mnestra

    209. Erebia
    montana

    210. Erebia
    neoridas

    211. Erebia
    nivalis

    212. Erebia
    nivalis warreniana

    213. Erebia
    oeme

    214. Erebia
    oeme lugens

    215. Erebia
    oeme pacula

    216. Erebia
    orientalis

    217. Erebia
    ottomana

    218. Erebia
    palarica

    219. Erebia
    pandrose

    220. Erebia
    pharte pharte

    221. Erebia
    pluto alecto

    222. Erebia
    pluto anteborus

    223. Erebia
    pluto oreas

    224. Erebia
    pluto pluto

    225. Erebia
    pluto velocissima

    226. Erebia
    polaris

    227. Erebia
    pronoe pronoe

    228. Erebia
    pronoe vergy

    229. Erebia
    psathura

    230. Erebia
    rhodopensis

    231. Erebia
    rondoui

    232. Erebia
    rossi

    233. Erebia
    scipio

    234. Erebia
    sthennyo

    235. Erebia
    stirius

    236. Erebia
    styx

    237. Erebia
    styx triglites

    238. Erebia
    sudetica

    239. Erebia
    sudetica inalpina

    240. Erebia
    triaria triaria

    241. Erebia
    tyndarus

    242. Erebia
    zapateri

    243. Paralasa
    mani

    244. Proterebia
    afra dalmata

    245. Proterebia
    afra hyrcana
  • Satyrinae Maniolini

  • 246. Aphantopus
    hyperantus

    247. Cercyonis
    oetus

    248. Hyponephele
    brevistigma

    249. Hyponephele
    comara

    250. Hyponephele
    huebneri

    251. Hyponephele
    lupinus

    252. Hyponephele
    lycaon

    253. Hyponephele
    lycaonoides

    254. Hyponephele
    maroccana

    255. Hyponephele
    naricoides

    256. Hyponephele
    pulchella

    257. Maniola
    chia

    258. Maniola
    halicarnassus

    259. Maniola
    jurtina

    260. Maniola
    jurtina hispulla

    261. Maniola
    jurtina strandiana

    262. Maniola
    megala

    263. Maniola
    nurag

    264. Maniola
    telmessia

    265. Pyronia
    bathseba

    266. Pyronia
    cecilia

    267. Pyronia
    janiroides

    268. Pyronia
    tithonus
  • Satyrinae Melanargiini

  • 269. Melanargia
    arge

    270. Melanargia
    galathea

    271. Melanargia
    galathea magdalenae

    272. Melanargia
    galathea satnia

    273. Melanargia
    hylata

    274. Melanargia
    ines

    275. Melanargia
    lachesis

    276. Melanargia
    larissa

    277. Melanargia
    larissa astanda

    278. Melanargia
    occitanica

    279. Melanargia
    pherusa

    280. Melanargia
    russiae
  • Satyrinae Satyrini

  • 281. Arethusana
    aksouali

    282. Arethusana
    arethusa

    283. Berberia
    abdelkader

    284. Berberia
    lambessanus

    285. Brintesia
    circe

    286. Brintesia
    circe venusta

    287. Chazara
    bischoffi

    288. Chazara
    briseis

    289. Chazara
    briseis armena

    290. Chazara
    persephone

    291. Chazara
    prieuri

    292. Hipparchia
    alcyone

    293. Hipparchia
    algirica

    294. Hipparchia
    aristaeus

    295. Hipparchia
    aristaeus senthes

    296. Hipparchia
    autonoe

    297. Hipparchia
    azorina

    298. Hipparchia
    bacchus

    299. Hipparchia
    blanchieri

    300. Hipparchia
    caldeirense

    301. Hipparchia
    christenseni

    302. Hipparchia
    cretica

    303. Hipparchia
    cypriensis

    304. Hipparchia
    ellena

    305. Hipparchia
    fagi

    306. Hipparchia
    fatua

    307. Hipparchia
    fidia

    308. Hipparchia
    genava

    309. Hipparchia
    gomera

    310. Hipparchia
    hansii

    311. Hipparchia
    leighebi

    312. Hipparchia
    maderensis

    313. Hipparchia
    mersina

    314. Hipparchia
    miguelensis

    315. Hipparchia
    muelleri

    316. Hipparchia
    neapolitana

    317. Hipparchia
    neomiris

    318. Hipparchia
    occidentalis

    319. Hipparchia
    parisatis

    320. Hipparchia
    pellucida

    321. Hipparchia
    powelli

    322. Hipparchia
    sbordonii

    323. Hipparchia
    semele

    324. Hipparchia
    sp.

    325. Hipparchia
    statilinus

    326. Hipparchia
    syriaca

    327. Hipparchia
    tamadabae

    328. Hipparchia
    tilosi

    329. Hipparchia
    volgensis

    330. Hipparchia
    volgensis delattini

    331. Hipparchia
    wyssii

    332. Minois
    dryas

    333. Oeneis
    bore

    334. Oeneis
    glacialis

    335. Oeneis
    jutta

    336. Oeneis
    melissa

    337. Oeneis
    norna

    338. Oeneis
    patrushevae

    339. Oeneis
    polixenes

    340. Oeneis
    tarpeia

    341. Pseudochazara
    alpina

    342. Pseudochazara
    amymone

    343. Pseudochazara
    anthelea

    344. Pseudochazara
    atlantis

    345. Pseudochazara
    beroe rhena

    346. Pseudochazara
    cingovskii

    347. Pseudochazara
    daghestana

    348. Pseudochazara
    euxina

    349. Pseudochazara
    geyeri

    350. Pseudochazara
    graeca

    351. Pseudochazara
    guriensis

    352. Pseudochazara
    hippolyte

    353. Pseudochazara
    lehana

    354. Pseudochazara
    orestes

    355. Pseudochazara
    pelopea

    356. Pseudochazara
    schahrudensis

    357. Pseudochazara
    thelephassa

    358. Pseudochazara
    tisiphone

    359. Satyrus
    actaea

    360. Satyrus
    amasinus

    361. Satyrus
    atlantea

    362. Satyrus
    effendi

    363. Satyrus
    ferula

    364. Satyrus
    ferula penketia
  • Satyrinae Ypthimini

  • 365. Ypthima
    asterope
  • Biologie
  • Raupenpflanzen
  • Monats-Raupenkalender
  • Raupenkalender nach Raupenpflanzen in Printversion
  • Erstbeschreib
  • Liste mit 43 Erstbeschreibungen
  • Liste fehlender Erstbeschreibungen
  • Links
  • Bestimmungshilfe Lepiforum
  • Systematik Nymphalidae in funet
  • Nymphalidae in Tree of Life
    © Heiner Ziegler, Chur: 2005-2022